Bijpraten met jan Cunnen over artikelen en teksten voor de nieuwsbrief en Paul Kemper op de zolder voor de foto-albumsi