1. Omgevingsvisie Nuenen:                     https://omgevingsvisie-nuenen.ireporting.nl/
 2. Landschapsvisie buitengebied Nuenen: https://www.nuenen.nl/landschapsvisie-buitengebied-nuenen
 3. Programma Wonen 2020-2030:         https://www.nuenen.nl/programma-wonen-2020-2030
 4. Afsprakenkader wonen SGE 2022 – concretisering Brainportprincipes: https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/Documenten/SGE200512_Concretisering-BrainportPrincipes_LR01.pdf
 5. Structuurvisie Nuenen (met aanpassing landschapsinvesteringsregeling): https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001/b_NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001.html
 6. https://nuenen-dwars.nl/documenten/2020%20Ruimtelijk%20Structuur%20Visie%20d_NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001.pdf
 7. Structuurvisie centrum Nuenen:      staat niet op meer internet
 8. Structuurvisie Wereld van Van Gogh: https://www.nuenen.nl/de-wereld-van-van-gogh
 9. Gebiedsontwikkeling Nuenen Zuid: https://www.nuenen.nl/gebiedsontwikkeling-nuenen-zuid
 10. https://www.nuenen.nl/_flysystem/media/structuurvisie-nuenen-zuid.pdf
 11. Structuurvisie Gerwen:                https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGemNuenGerwen-D001/d_NL.IMRO.0820.SVGemNuenGerwen-D001.pdf
 12. Structuurvisie Nederwetten:        https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001/d_NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001.pdf
 13. https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001/b_NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001_bd.html
 14. Groenstructuurplan Nuenen ca. (binnenkort nog te actualiseren): https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR304351?
 15. Welstandsnota:                                       https://www.nuenen.nl/bouw-en-verbouwing-welstand