BEGEMANNHUIS

Berg 65, Nuenen

Built in 1871, commissioned by Lodewijk Begemann. The left-hand part of this building was a house, in the right-hand part was the spinning mill and in the adjacent workshop the hand and steam weaving mill. Part of Vincent van Gogh’s work was stored here when he left Nuenen in 1885. Sien Begemann organized cultural gatherings and music performances here. Pastor Bart de Ligt taught philosophy courses there. Between 1915 and 1921 the Belgian painter Alfons Blomme had his studio here. The building is used as a residence now.

Gebouwd in 1871 in opdracht van Lodewijk Begemann. Het linkerdeel van dit gebouw was woning, in het rechterdeel was de spinnerij en in de aangrenzende werkplaats de hand- en stoomweverij. Een deel van het werk van Vincent van Gogh werd hier opgeslagen bij zijn vertrek uit Nuenen in 1885. Sien Begemann organiseerde hier culturele bijeenkomsten en muziekuitvoeringen. Dominee Bart de Ligt gaf er cursussen wijsbegeerte. Tussen 1915 en 1921 had de Belgische kunstschilder Alfons Blomme hier zijn atelier. Nu is het gebouw in gebruik als woonhuis.