DOMINEESHUIS

Berg 26,               Nuenen

According to the wall anchors built in 1764 when the municipality of Nuenen was forced to build a new home for the pastor. The parsonage has had a number of special residents. For example, from 1882 to 1885, Theodorus van Gogh lived here. And from December 1883 to May 1884 his son Vincent as well. At the rear of this building Vincent’s original workplace is situated. Peace activist Bart de Ligt lived here from 1910 until his exile in 1915. The painter-draftsman Nico Eekman and the painter Henri van der Waals also lived here.

De muurankers geven aan dat het pand gebouwd is in 1764 toen de gemeente Nuenen verplicht werd om voor de dominee een nieuwe woning te bouwen. De pastorie heeft een aantal bijzondere bewoners gehad. Zo woonde hier van 1882 tot 1885 ds. Theodorus van Gogh en van december 1883 tot mei 1884 ook zijn zoon Vincent. Aan de achterzijde van dit pand bevindt zich nog het oorspronkelijke atelier van Vincent. Vredesactivist ds. Bart de Ligt woonde hier van 1910 tot zijn verbanning in 1915. De schilder-tekenaar Nico Eekman en de schilder Henri van der Waals woonden hier ook.