DORPSSCHOOL

Heuvel 5,              Gerwen

This school was built in 1929 in the style of the Amsterdam School under the architecture of Lambert de Vries from Helmond. Characteristic of the Amsterdam School is the use of a lot of brick and the application of decorations in the bricks. The property has a symmetrical facade. The school was consecrated by pastor Frenken as Sint-Clemensschool on 9 March 1930 and is still in use as a primary school. The school was renovated and expanded in 2009. The characteristic facade was retained.

Deze school is in 1929 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School onder architectuur van Lambert de Vries uit Helmond. Kenmerkend voor de Amsterdamse School is het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in baksteen. Het pand heeft een symmetrische voorgevel. De school is als Sint-Clemensschool op 9 maart 1930 door pastoor Frenken ingezegend en is nog steeds als basisschool in gebruik. In 2009 werd de school verbouwd en uitgebreid. De karakteristieke voorgevel bleef behouden.