HET KLOOSTER

Park1,   Nuenen

The St. Elisabeths Institute was founded in 1885 by pastor Wilhelmus van Lent. Johannes Heijkants from Erp was the architect. The land was acquired by the bishop Jacobus Cuijten, who was born in Nuenen. In 1887, Sisters of the Congregation of JMJ moved into the monastery. The first seven sisters founded a kindergarten, primary education for girls and care for the sick and the elderly. The right part was built in 1937 as a nursing home and maternity clinic. In 1972 the municipality of Nuenen c.a. bought the complex and this building, after adaptation, became a cultural centre with a theatre hall and many club rooms. The former chapel now serves as a municipal council hall.

Het St. Elisabeths gesticht is in 1885 in opdracht van pastoor Wilhelmus van Lent. Johannes Heijkants uit Erp was de architect. De grond was in eigendom verkregen van de in Nuenen geboren mgr. Jacobus Cuijten. In 1887 betrokken zusters van de Congregatie van JMJ het kloostergebouw. De eerste zeven zusters begonnen toen met een kleuterschool, lager onderwijs voor meisjes en zieken- en bejaardenzorg. Het rechtergedeelte werd in 1937 aangebouwd als verpleeghuis en kraamkliniek. In 1972 kocht de gemeente Nuenen c.a. het complex en werd dit gebouw, na aanpassing, een cultureel centrum met een theaterzaal en veel verenigingsruimten. De voormalige kapel fungeert nu als gemeenteraadszaal.