HOOIDONKSE WATERMOLEN

Hooidonk 8,         Nederwetten

The weir and the water mill were built on a branch of the Dommel. The foundations of the mill probably date back to the mid-ninth century. The mill was destroyed by fire in 1564 and then rebuilt. It consists of two wooden buildings that are partly built over the water. It is a lower mill with two open water wheels made of wood and metal and was used as a corn, oil and wood saw mill. The complex was restored from 2003 – 2007.

De stuw en de watermolen zijn gebouwd aan een aftakking van de Dommel. De grondslagen van de molen gaan waarschijnlijk terug tot in het midden van de negende eeuw. De molen is in 1564 door brand verwoest en daarna weer opgebouwd. Hij bestaat uit twee houten gebouwen die deels over het water zijn gebouwd. Het is een onderslagmolen met twee open waterraderen van hout en metaal en werd gebruikt als koren-, olie- en houtzaagmolen. De laatste restauraties werden uitgevoerd van 2003 tot 2007. De molen is maalvaardig.