HUIZE DE ROOSDONCK

Broekdijk 1,        Nuenen

Built in 1932 by order of the mayor of Nuenen, Gerwen and Nederwetten, Mr. Cees van Rijckevorsel, under the architecture of Cornelis Roffelsen. The country house is designed in a historicizing architectural style with 17th-century detailing. The spacious layout with bay window, service building and balcony is characteristic of the interbellum period. Mayor Van Rijckevorsel lived there with his family until 1947. In July 1944 he had to go into hiding. NSB members then moved into the house and did considerable damage. During the liberation, the PAN, the Nuenen resistance, imprisoned the Nuenen NSB and imprisoned them in the house. In 1947 the house was bought by physician Piet Wolters. The building is now used as a residence.

Gebouwd in 1932 in opdracht van de burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten,  jhr. mr. Cees van Rijckevorsel onder architectuur van Cornelis Roffelsen. Het landhuis is ontworpen in een historiserende bouwstijl met 17e-eeuwse detaillering. De ruime opzet met erker, dienstgebouw en balkon is echter karakteristiek voor het interbellum. Burgemeester Van Rijckevorsel woonde er met zijn gezin tot 1947. In juli 1944 moest hij onderduiken. NSB-ers trokken toen in het huis en brachten aanzienlijke schade toe. Tijdens de bevrijding heeft de PAN, het Nuenense verzet, de Nuenense NSB’ers gevangen genomen en in het huis opgesloten. In 1947 werd het huis gekocht door huisarts Piet Wolters. Het pand is nu gebruik als woonhuis.