LINDEBOOM

Berg ong.     Nuenen

The linden tree  was planted in the seventeenth century. The linden tree has a storey construction and belongs to the oldest and biggest trees in the Netherlands (size of the tree trunk is 6.5 meter). The fence was built in 1889 by the two brothers Van Dijk: two blacksmiths in Nuenen. During heavy weather in 1994, some heavy branches broke off and serious damage was detected by the tinder fungus. The crown was then sawn off, leaving a gazebo. The cast-iron village pump and the well in front of it date from 1875.

De Lindeboom is in de zeventiende eeuw geplant. De linde heeft een etagegewijze opbouw en behoort tot de oudste en dikste (stamomvang van 6,50 meter) van Nederland. Het hekwerk is in 1889 gemaakt door de Nuenense smeden gebroeders Van Dijk. Tijdens noodweer in 1994 braken enkele zware takken af en werd er ernstige aantasting door de tonderzwam geconstateerd. De kruin werd toen afgezaagd, zodat nog een prieellinde overbleef. De gietijzeren dorpspomp en de daarvoor liggende put dateren uit 1875.