RAADHUIS

Berg 29,               Nuenen

Built in 1874 and used as the town hall of Nuenen, Gerwen and Nederwetten until 1953. Initially, this also housed a jail, the municipal fire engine and the butter mine. Under the overhanging roof is the sandstone former municipal coat of arms, flanked to the left and right by the names of mayor Jan van Hombergh and aldermen Willem van de Laar and Jan Valks. Since 2010 used as Van Gogh museum / information center.

Gebouwd in 1874 en in gebruik als gemeentehuis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten tot 1953. Aanvankelijk werden hier ook ondergebracht het cachot, de gemeentelijke brandspuit en de botermijn. Onder het overstekende dak bevindt zich het in zandsteen vervaardigde voormalige gemeentewapen, links en rechts geflankeerd door de namen van burgemeester Jan van Hombergh en de wethouders Willem van de Laar en Jan Valks. Vanaf 2010 in gebruik als Van Gogh museum/informatie- centrum.