SINT-ANTONIUSKAPEL

Stationsweg  ong.             Eeneind

Built in 1987 as a reminder of the Opwetten chapel that was built there in 1450 and served until 1915. The chapel is dedicated to Saint Anthony Abbot, patron of the Antonius Guild, the guild that manages the chapel. The architect of this chapel is H. Thomassen. The wooden statue of Anthony in African style was made by priest-sculptor Omer Giellet. On September 19, 1987 the chapel was inaugurated by pastor Carel Swinkels.

Gebouwd in 1987 ter herinnering aan de kapel van Opwetten die in 1450 daar werd gebouwd en dienst heeft gedaan tot 1915. De kapel is toegewijd aan Sint-Antonius Abt, patroonheilige van het Antoniusgilde, het gilde dat de kapel beheert. Architect van deze kapel is H. Thomassen. Het houten Antoniusbeeld in Afrikaanse stijl is gemaakt door priester-beeldhouwer Omer Giellet. Op 19 september 1987 werd de kapel ingewijd door pastoor Carel Swinkels.