SINT-JOZEFSCHOOL

Hoekstraat 42,   Nederwetten

From 1927 to 1980 this was the Sint-Jozefschool. The architect is Lambert de Vries from Helmond. Rebuilt after 1980 into a residence and office. In its architectural style it possesses elements of the Amsterdam School with its distinctive use of many bricks and decorations in brick. The property has a symmetrical facade. The house on the right for the headmaster Henri Janssen, is also designed by architect De Vries.

Van 1927 tot 1980 was dit de Sint-Jozefschool. Architect is Lambert de Vries uit Helmond. Na 1980 verbouwd tot woonhuis en kantoor. Het bezit in zijn bouwstijl elementen van de Amsterdamse School met zijn kenmerkende gebruik van veel baksteen en versieringen in baksteen. Het pand heeft een symmetrische voorgevel. Ook het rechts hiernaast gelegen woonhuis (nr 44) voor schoolhoofd Henri Janssen is ontworpen door architect De Vries.