VOORMALIGE DORPSSCHOOL

Zandstraat 25 – 29,           Nederwetten

Built in 1871 as a public school to replace the school in the former town hall of Nederwetten on the Soeterbeekseweg. Until 1927 this remained the school of Nederwetten, there was one room. This was in the left part. The right-hand part was the teacher’s home. Between 1871 and 1901 the head teacher Poulusse had a number of board students here.

Gebouwd in 1871 als openbare school ter vervanging van de school in het voormalige raadhuis van Nederwetten op de Soeterbeekseweg. Tot 1927 bleef dit de school van Nederwetten, er was één lokaal. Dit bevond zich in het linker gedeelte. Het rechter gedeelte was de onderwijzerswoning. Tussen 1871 tot 1901 had de hoofdonderwijzer Poulusse hier een aantal kostleerlingen.