WINDMOLEN DE ROOSDONCK

Gerwenseweg 2,                               Gerwen

This windmill (top porter) was built in 1884, commissioned by miller Marcellus van den Eijnden. During the construction, the 15-meter-high hull collapsed, killing a mill builder. Made suitable for striking oil in 1887. The oil percussion was in use until 1930. Hendrikus Merks became the owner of the mill in 1903. The name De Roosdonck came of miller Noud Merks. In 1959, De Roosdonck fell out of service and a major decline occurred. In order to keep it, the municipality of Nuenen bought the mill in 1970. Restorations were carried out in 1972, 1984 and 1996. In 1996 the mill became the property of Hennie Merks. This windmill is featured in several paintings and drawings by Vincent van Gogh.

Deze windkorenmolen (bovenkruier) is gebouwd in 1884 in opdracht van molenaar Marcellus van den Eijnden. Tijdens de bouw stortte de 15 meter hoge romp in, waarbij een molenbouwer om het leven kwam. In 1887 geschikt gemaakt voor het slaan van olie. Het olieslagwerk was tot 1930 in gebruik. Hendrikus Merks werd in 1903 eigenaar van de molen. De naam De Roosdonck werd gegeven door de beroepsmolenaar Noud Merks. In 1959 raakte De Roosdonck buiten bedrijf en trad zwaar verval in. Om hem te kunnen behouden, kocht de gemeente Nuenen de molen in 1970. Er werden in 1972, 1984 en in 1996 restauraties uitgevoerd. In 1996 werd de molen eigendom van Hennie Merks. Deze windmolen komt voor op verschillende schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh.

Lees meer over molen de Roosdonck