1. Peter van Ierlant

  2. Jan Pieter Kuiper (Archeologie)

  3. Remmet van Luttervelt (Monumenten)

  4. Alowies van Baren

  5. Miranda Brosens

  6. Paul Dumay

  7. Frans Kools

  8. Bart van Lieshout

  9. Jan Vellekoop

  10. Dirk Vlasblom (secretaris)

De werkgroepcoördinator is onderstreept.

voor direct mailcontact cc de secretaris

gebruik de groene knop