U treft hier de artikelen en berichten die recent zijn toegevoegd aan deze site.

Zo blijft u altijd op de hoogte!

NIEUW(S) op de WEBSITE

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

Dwèrs door Nuenens verleden: en de boer, hij ploegde voort

En de boer hij ploegde voort In vroegere jaren werd in Nuenen veel rogge verbouwd, omdat de gronden zich hiervoor bij uitstek leenden. Het oostelijke deel van Nuenen, het gebied Tomakker-Langakker, was één groot akkergebied met hoge gronden. Die grond werd door de...

Help Eindhoven Museum

Help Eindhoven Museum

Door Peter van Overbruggen In 2023 hebben we met een kleine groep leden van onze heemkundekring een zeer interessante rondgang gemaakt door het archief en de collectie van het Eindhoven Museum. In het depot aan de Daalakkersweg in Tongelre hebben we veel boeiende...

41 Nieuwsbrief, februari 2023

41 Nieuwsbrief, februari 2023

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur (o.a. de jaarlijkse Ledenvergadering) Rozenkrans Word Nuenoloog Help het Eindhoven Museum Weer een  waterput Nieuwe erfgoedstichtinh Rucphen Toen en Nu Boeken bij heemkundekring te koop Lezingen Website Oproepen Open Monumentendag...

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Dwèrs door Nuenens verleden: Leken in het klooster

Leken in het klooster Behalve de zusters werkten er ook leken in het Sint Elisabethgesticht. Sommigen in vaste dienst, zoals de meisjes die in de huishouding werkten; anderen bij voorkomende bezigheden, zoals loodgieters en elektriciens. Ook deze mensen weten nog heel...

Verzaâmelgèkte

Verzaâmelgèkte

​                Kees is verzaâmelaâr in ’t groot                Is blêj mi bekant ieder klèènood                     Pas krig ie unne cènt                    Ojt bezit van Vincènt             Hèij wâr zu verrukt dè’tie vól schoot  ...

Carnaval: uitleg over de naam Dwèrsklippel

Carnaval: uitleg over de naam Dwèrsklippel

Nuenen en de naam Dwèrsklippelgat De Carnavalsvereniging van Nuenen dorp heet De Dwèrsklippels. De Nuenense bevolking heet dwars te zijn. Een dwarshout is een stuk hout dat dwars is opgespijkerd. Een klippel is dialect voor knuppel, stuk hout. Nuenenaren zijn dus...

Archeologische sporen

Archeologische sporen

Weer een waterput! Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind Januari jl. stevig door te werken op het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten!Wij...

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Dwèrs door Nuenens verleden: Jeugdige devotie

Jeugdige devotie Velen zullen zich nog levendig de vroegere processies in de kloostertuin herinneren, ter gelegenheid van het Heilig Hart. Dat feest viel daags na het octaaf van Sacramentsdag; en voor niet-ingewijden betekent dat gewoon, dat het feest meestal in juni...

Verborgen in het volle zicht

Verborgen in het volle zicht

klik op de afbeelding en luister de podcast waarin Riet de bewoonstervan de Hooidonkse watermolen aan het woord is. Je moet wel  eerst een zg Podcast App installeren.

Dwèrs door Nuenens verleden: allerlei jeugdherinneringen

Dwèrs door Nuenens verleden: allerlei jeugdherinneringen

Over "hiltjes" en andere zaken In dit hoofdstuk willen we een aantal verhalen uit de oude doos bijeenbrengen. We verzamelden daartoe allerlei jeugdherinneringen van Nuenenaren; herinneringen die te maken hebben met de school van de zusters of met andere activiteiten,...

Dwèrs door Nuenens verleden: de zusters en het vervolgonderwijs

Dwèrs door Nuenens verleden: de zusters en het vervolgonderwijs

De zusters en het vervolgonderwijs Vanaf de komst van de zusters naar Nuenen in 1887 begonnen zij behalve een "bewaarschool" en een meisjesschool ook een naaischool, die in de eerste opzet bleef bestaan tot het jaar 1905. In de archieven vinden we nog de aantallen...

Dwèrs door Nuenens verleden: de zusters en de meisjesschool

Dwèrs door Nuenens verleden: de zusters en de meisjesschool

De meisjesschool In 1887 begonnen de zusters behalve hun werkzaamheden aan de "bewaarschool" ook met het geven van lager onderwijs aan meisjes. Nuenen telde tot 1887 slechts 3 openbare lagere scholen, één in elk kerkdorp. In het schooljaar 1887-1888 liep het aantal...

Voor de volgende 12 nóg oudere berichten gebruik de knop(en) hier direct boven!

(moeilijk leesbaar << Vorige Pagina)