Agenda

Algemene Leden Vergadering 2024
15 februari 2024

1 Opening door de voorzitter

2 Concept-notulen ALV 2023 door de voorzitter

3 Jaarverslag 2023 en 2 bijl. secretaris

4 Financiën 2023→2024 door de penningmeester

= Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming
= Verslag Kascommissie door Tini Smulders
= Begroting 2024
= Vaststelling tarief 2024 lidmaatschap

5 Bestuursverkiezing door de voorzitter

Voorzitter is aftredend, en is herkiesbaar

6 Statuutwijzigingen door voorzitter

7 Rondvraag door de voorzitter

8 Sluiting ca. 21:15 uur door de voorzitter

Na de pauze zal een  film vertoond worden over “De slag om Nuenen” in 1944 over de bevrijding van Nuenen.

Locatie: Brede School de Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen

Tijd: 20.00 uur

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van Heemkundekring de Drijehornick