Archeologie lezing door Martijn Bink d.d. 20-10-2022

Hieronder vindt u de hand-out van de interessante lezing over Archeologie en de opgravingen in de Luistruik en het Witte Hondpad door Drs. Martijn Bink van de VUhbs op donderdag 20 oktober j.l.

NB In het vervolg zullen bijlagen en hand-outs van de gehouden lezingen bij de lezing zélf worden gepubliceerd. Zie aldaar. (of direct via het hoofdmenu: LEZINGEN).

Uiteraard alleen als de inleider daar toestemming voor gaf.

Klik hier voor de hand-out van de presentatie