Gemeente Nuenen gaat verval boerderij beboeten

Nuenen 22 jan 2019, 
 BRON: Heemschut

De gemeente Nuenen legt de eigenaar van de vervallen boerderij per week een boete van 2500 euro op als de eigenaar niet voor 1 maart 2019 maatregelen neemt om verder verval van het gemeentelijk monument te stoppen. Heemschut had om deze handhaving gevraagd in het najaar van 2018. Het laten vervallen van een monument is strafbaar.

Op een van de mooiste plekken van de gemeente Nuenen nabij molen de Roosdonck en tegenover het huis waar Vincent van Gogh zijn aardappeleters schilderde, staat op de Gerwenseweg 3 een verwaarloosd gemeentelijk monument. De boerderij is na het overlijden van de laatste eigenaar overgegaan op de erven. Helaas is noodzakelijk onderhoud achterwege gebleven. Het monument dreigt verloren te gaan.

Het gemeentelijk monument is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd en is een typische Brabantse langgevelboerderij met een zadeldak van riet en pannen en wolfseinden. De boerderij heeft belangrijke cultuurhistorische waarden. Zowel het gebouw heeft kwaliteit, als ook de omgeving.  Van het interieur zijn geen gegevens bekend, maar waarschijnlijk bevat de boerderij nog zijn oorspronkelijke gebint- en kapconstructies. De boerderij ligt op een ruim erf met een groot aantal markante groenelementen, waaronder drie oude linden. 

 Heemschut Brabant stuurt het college van B&W van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in het najaar van 2018 een brief waarin ze vraagt om in gesprek te gaan met de eigenaren en eventueel handhavend op te treden op basis van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen ca.  Het gemeentelijk monument mag niet verder vervallen en dient zo snel mogelijk wind en waterdicht gemaakt te worden. 

De eigenaar staat subsidiemogelijkheden en laagrentende leningen ter beschikking. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant hier een programmalijn rond het Brabantse van Goghverhaal.

Ook als het pand in de verkoop staat dient naar onze mening minimaal onderhoud gepleegd te worden. 

De gemeente is het eens met deze redenatie en heeft vorige week de eigenaar per brief op de hoogte gebracht van de dreigende boete. Het maximumbedrag van de boete kan oplopen tot 25000 euro.