Het boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ is gebaseerd op de aantekeningen van Nico
Nagtegaal en is verkrijgbaar tijdens de Open Kerkendag [foto: Agnes Leijen]

Tijdens de Open Kerkendag op Tweede Pinksterdag zal heemkundekring De Drijehornick in alle kerken van Nuenen, Gerwen en Nederwetten een stand inrichten voor de verkoop van twee door de heemkundekring uitgegeven religieuze boeken. In de recente uitgave ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ worden alle bestaande en verdwenen kerken, kloosters en kapellen in Nederwetten, Gerwen en Nuenen met hun geschiedenis uitvoerig belicht, gebaseerd op de verhalen en aantekeningen die Nico Nagtegaal in de loop der jaren heeft geschreven. Het is een full colour uitgave met ruim 450 professionele foto’s. In de Clemenskerk in Nuenen wordt doorlopend een presentatie getoond van het boek Religieus Erfgoed Nuenen ca. Daarnaast zijn ook nog exemplaren van het eerder door De Drijehornick uitgegeven boek over de geschiedenis van het Klooster in Nuenen, het vroegere Sint-Elisabeth’s Gesticht, verkrijgbaar. De boeken kosten 25 euro en als u op deze open dag beide boeken koopt, betaalt u 40 euro. De open dag is van 14 tot 17 uur. In alle kerken zijn voor informatie medewerkers aanwezig van de kerkelijke organisaties en leden van heemkundekring De Drijehornick.