Regelmatig verschijnen er op deze site nieuwe verhalen over Nuenen c.a.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen  Vanaf het jaar 1000 zijn op de plaats van de oude kerk te Gerwen achtereenvolgens diverse kerken gebouwd. De hui­dige in de 15e eeuw gebouwde neogotische Sint-Clemens­kerk, is het laatste bouwwerk en heeft een roerige tijd gekend. De...

Heilige-Lambertuskerk Nederwetten

Heilige-Lambertuskerk Nederwetten

De kerk is gebouwd op initiatief van pastoor Van Hoeck in de jaren 1895 en 1896, naar ontwerp van architect Emmanuel Corbey uit Roermond. Architect Corbey was een leerling van architect en kerkenbouwer Pierre Cuypers, die in Roermond zijn atelier had. De kerk heeft...

De Antoniuskapel van Opwetten

De Antoniuskapel van Opwetten

Het slotjeDe Antoniuskapel van Opwetten In het gehucht Opwetten, in de nabijheid van de Watermolen en het voormalig Slotje, stond al in de 15e eeuw een kapel, die aan St. Antonius Abt was toegewijd. Het gehucht Opwetten aan de kleine Dommel behoorde in de jaren...

Het Heilig Kruispark te Hooidonk

Het Heilig Kruispark te Hooidonk

De fraaie relikwiehouder met de twee kruishoutjes van de oorspronkelijke relikwie waarvan het restant in het Limburgse Waubach is achtergeblevenHet Heilig Kruispark te Hooidonk Zoals uit de geschiedenis van de priorij van Hooidonk te lezen valt, is het klooster in...

De tankslag op Hooidonk

De tankslag op Hooidonk

De tankslag op Hooidonk  In september 1944 woedden er hevige gevechten op en rond het eiland Hooidonk. Een getuige en tevens bewoner van dit eiland Hooidonk, Franciscus Gruithuijzen, heeft in 1946 een getuigenverslag van dit gebeuren op papier gezet. Hier volgt een...

De bevrijding van Nederwetten

De bevrijding van Nederwetten

Het verslag van pastoor Roelofs over de bevrijding van Nederwetten. Op 16 september 1944 hadden zich 5 Duitse soldaten ingekwartierd op de pastorie van Nederwetten, met de bedoeling om de kerktoren als uitkijkpost te gebruiken. Op zondag 17 september werden ze...

Jeugdcentrum “Den Evert”

Jeugdcentrum “Den Evert”

Jeugdcentrum “Den Evert”  In de winter van 1970/1971 werd het plan geboren om in Gerwen een centrum op te richten voor de plaatselijke jeugd van 15 tot 20 jaar die de bestaande organisatie Jong Nederland was ontgroeid. Deze groep van ongeveer 20 personen kwam al...

De Soeterbeeksebrug in oorlogstijd

De Soeterbeeksebrug in oorlogstijd

Nederwetten in oorlogstijd De oorlog is voor Nederwetten vrij rustig verlopen, hoewel alles op de bon ging was er voldoende voedsel bij de boeren. Er was een levendige handel in voedsel en bonnen buiten het zicht van de Duitsers om. Maar hoe rustig de oorlog ook...

De katholieke vrouwenorganisatie

De katholieke vrouwenorganisatie

De dames van de RKVO met vaandel tijdens de overdracht van de heilig kruisrelikwie op Hooidonk begeleid door Mw. Van Gennip en hun voorzitter Mw. Gerritsen-GebbinkDe katholieke vrouwenorganisatie Aanvankelijk werd de katholieke vrouwenorganisatie, KVO, bij haar...

De R.-K. Jonge Boerenstand

De R.-K. Jonge Boerenstand

Een van de eerste foto’s van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand na de oprichting in 1929.V.l.n.r. eerste rij: Marinus Donkers, Pastoor van Eijl, Frans Gruijthuizen, Henri Janssen.2e rij: Janus van Stiphout, Jan Schepers, Bert Schoenmakers, Lenard Donkers, ?, Jan...

Voor de volgende 12 nog oudere berichten gebruik de knop(en) hier direct boven:
<< Vorige Pagina (of Volgende Pagina >>)