In het weekend van 14 en 15 september 2019 werden al weer voor de 33ste keer de Landelijke Open Monumentendagen (OMD) georganiseerd. In Nuenen mogen we zondagmiddag 15 september van 13.00 uur tot 17.00 uur te gast zijn op Landgoed Soeterbeek.
Het landelijke thema van de OMD is dit jaar ‘Plekken van plezier’. Soeterbeek was dat in het verleden en is dat nog steeds. In het zuiden van ons land staat dit najaar tevens de 75 jarige herdenking van de bevrijding in de aandacht. Ook daarbij speelde Soeterbeek een rol.
Wij zijn de eigenaren Dirck en Victoria Smits van Oyen zeer erkentelijk dat ze bereid zijn ons mee te nemen in de ontwikkelingen op dit voor Nuenen zo unieke landgoed. Het park is voor de bezoekers vrij toegankelijk. De gebouwen niet.
Op het landgoed zijn plezierige en passende activiteiten georganiseerd: onder andere lezingen door de IVN over de broedvogels en de bomen op het landgoed; is er muziek van de Nuenense harpiste Inge van Grinsven en van het Brabantse volksmuziek spelende gezelschap Dikke Mik, geeft Edwin Popken een toelichting op de gebeurtenissen rond de bevrijding van Nuenen c.a. bij de Willem Hikspoorsbrug en wordt er Landgoedhoning en een informatief boekje over Soeterbee(c)k verkocht.
Uiteraard nodigen we onze leden van harte uit om op deze middag Soeterbeek te bezoeken.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van DE DRIJEHORNICK

Open Monumentendag vindt landelijk ieder jaar plaats op het tweede weekend van september.