Persbericht Open Monumentendag (OMD 2022)

Afgelopen jaren is de Open Monumentendag door de Heemkundekring De Drijehornick, vaak in samenwerking met de gemeente, georganiseerd. Ook dit jaar is dat het geval. Het landelijke thema is duurzaamheid.  Naast dat monumenten naar hun aard over het algemeen duurzaam zijn, willen wij ons dit jaar focussen op de directe verduurzaming van monumenten. Vanuit de gemeente is  promotor Duurzaamheid Jos Habraken betrokken en vanuit De Drijehornick is dat Jan Vellekoop.

De eigenaren van alle monumenten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op vrijdagavond om hun gedachten over en uitdagingen bij de verduurzaming van hun pand te bespreken.

Op zaterdag 10 september vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur is er vanuit het Heemhuis een korte wandeling uitgezet langs een paar panden , t.w. Berg 37 en 44 en Park 27  waar al veel is gebeurd.  De betreffende eigenaren leggen ter plekke voor hun pand uit wat ze hebben gedaan en welke aandachtspunten en tips ze hebben voor de collega-monument eigenaren en alle belangstellenden. Enkelen zullen ook bezoekers in hun pand toelaten.

De aanpak bij minder grote restauraties begint met “kierenjacht”. Daarvoor hebben de energiecoaches inmiddels een speciaal apparaat dat ook is gebruikt om de kieren in het Heemhuis op te sporen en zo de exploitatiekosten te verminderen. Dat kan na overleg ook in uw pand.

U kunt uiteraard zelf beoordelen of de monumentale waarden van de panden door de verduurzaming ernstig zijn aangetast. Wij horen graag uw mening bij de terugkomst in het Heemhuis.

bijgaande foto is gemaakt door Jan Vellekoop