Station Nuenen 1955

Al in 1843 werd in de provincie Noord-Brabant serieus nagedacht over de aanleg van een spoorlijn. In 1854 begon een particuliere onderneming in Noord-Brabant met de eerste spoorlijn die vanuit Antwerpen via Roosendaal naar Zevenbergen liep. In 1855 werd deze lijn doorgetrokken naar Breda. In 1859 waren er al plannen om richting Eindhoven en Helmond te gaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een spoorlijn rechtstreeks vanuit Tilburg naar Den Bosch en vanuit Den Bosch naar Helmond zou lopen. Maar Eindhoven protesteerde, want men voelde zich gepasseerd. Eindhoven ging in overleg met enkele gemeenten om de lijn vanuit Boxtel, via Best, naar Venlo te laten lopen. En dat lukte. Zodoende liep de spoorlijn vanuit Eindhoven, via Helmond, naar Venlo. En dat betekende dat Nuenen eveneens aan de spoorlijn kwam te liggen. In 1860 werd de Spoorwegwet aangenomen. Het Rijk zou voortaan de kosten van de aanleg betalen en particuliere ondernemingen zouden de exploitatie op zich nemen.

 

In 1863 maakten de betrokken gemeenten de plannen voor het aanleggen van de spoorlijn aan de plaatselijke bevolking bekend. De gemeente Nuenen c.a. publiceerde in de krant dat de plannen ter inzage lagen en dat de percelen waarop de spoorlijn kwam te liggen, bekend waren. Er werd een onteigeningswet aangenomen, waardoor de percelen snel konden worden onteigend. In 1863 werd met deze onteigening begonnen. Op 1 december 1866 reed de trein voor het eerst vanuit Helmond naar Nuenen en zo verder naar Eindhoven. In datzelfde jaar werd het spoorwegstation op Eeneind officieel geopend. Het station ‘Nuenen -Tongelre‘ (zoals het station aanvankelijk officieel heette) had zelfs een eigen stationschef, die boven het station woonde.

 

 Onteigende grond in Nuenen t.b.v. de spoorweg [Nederlandsche Staatscourant 2 februari 1864]

 .

De spoorlijn door Nuenen was goed voor de bloei van de economie in Nuenen, met name op het Eeneind. Zo werd In 1873 op het Eeneind een linnen-en damastfabriek geopend door Jacob Tirion. Onder wisselende eigenaars bleef deze fabriek bestaan tot in de jaren 60 van de 20ste eeuw.

Ook stimuleerde de spoorlijnverbinding Eindhoven-Helmond de huizenbouw in Nuenen. Bij de verkoop van huizen gaf men in advertenties de afstand aan naar het Eindhovens Kanaal en naar het station ‘Staatsspoor ‘.

Ook werd er in 1868 een leerlooierij geopend. Maar na twee jaar moest de looierij de deuren al sluiten. Het pand werd verkocht en er werd een stations-koffiehuis van gemaakt. Dit café had een grote zaal waarin veel toneeluitvoeringen en concerten werden gegeven.

 In 1938 stopte er de laatste personentrein; tot 1972 werden er nog goederen geladen en gelost, o.a. werden er de suikerbieten voor de suikerindustrie in West-Brabant geladen. Maar in dat jaar was dat ook afgelopen en meteen daarna werd het station afgebroken.