[Foto: Studio BM]

In mei 1888 bedenken enige enthousiaste zangers uit het kerkkoor van de St. Clemenskerk in Gerwen dat zij ook andere liederen willen zingen. Ze besluiten tot oprichting van een ‘liedertafel’ onder de naam ‘Vergenoegen’. Al gauw werd de naam gewijzigd in ‘St. Cecilia’ en later werd dit St. Caecilia’. Het koor trad in de beginjaren op bij onder andere officiële bijeenkomsten. Zo brachten ze in 1891 een serenade ter gelegenheid van het feit dat burgemeester Van Hombergh 40 jaar eerder tot gemeenteraadslid was benoemd.

Het zilveren jubileum wordt in juni 1913 gevierd met een groot festival samen met een harmonie. Door een stortbui moesten de bezoekers echter de cafes in vluchten. Zo worden in de loop der jaren meer jubilea op grootse wijze gevierd. Op het 40 jarig jubileum is voor het eerst het grote drapeau getoond. Dit wordt sindsdien bij alle optredens gebruikt.

Tot aan het 75 jarig bestaan bestond het koor alleen uit mannen. Vanaf 1963 gaat het koor door als Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia, mede door een fusie met andere zangkoren. Na 35 jaar wordt directeur Willem Schuts opgevolgd door zijn zoon Marinus.

Vanaf 1972 repeteert het koor in de nieuwe Clemenskerk in Gerwen. In 1988 vindt er ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan een Nuenens korenfestival plaats en ontvangt het koor de koninklijke Erepenning en de gouden Erepenning van de gemeente.

Het Gerwens Gemengd Koor vierde op 20 en 21 april 2013 haar 125 jarig jubileum. Het koor verzorgde die twee dagen een concert met medewerking van de in Nederwetten wonende Lenny Kuhr.

Op zondag 23 april 2017 a.s. heeft het GGK voor het laatst opgetreden tijdens de H. Eucharistieviering in de St. Clemenskerk te Gerwen. De beslissing tot opheffing van het koor werd begin dat jaar genomen tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering. De sterke terugloop van het aantal koorleden en de vergrijzing waren aanleiding tot deze pijnlijke beslissing. De keuze was te stoppen mét behoud van de goede reputatie van het koor, of door te gaan tot een onherroepelijk, langzaam einde. Het roemruchte koor, dat ooit 130 leden telde, heeft eigenlijk geen toekomst meer, nu er nog maar 28 leden over zijn. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is 74 jaar en er is amper nieuwe aanwas.

Het archief met vaandel is in mei 2017 overgedragen aan heemkundekring De Drijehornick

In het decembernummer van 2017 is in ons cultureel tijdschrift Drijehornickels onderstaand artikel over de geschiedenis van het Gerwens Koor St. Caecilia gepubliceerd.