De bevolking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestond in de vorige eeuw voornamelijk uit landbouwers en wevers (van wie velen er nog een boerderijtje bij hadden). De landbouwers hadden van generatie op generatie een mager en armoedig bestaan. Een van de oorzaken hiervan was: de geringe vruchtbaarheid van hun akkers, mede het gevolg van slechte bemesting. Daarbij waren de meeste boerderijen klein.

Op 23 januari 1899 werd in Nuenen een spreekbeurt gehouden over het op een hoger en beter economisch peil brengen van de landbouw. Burgemeester Van Luytelaar adviseerde een plaatselijke landbouwclub op te richten. Omdat er sprake was van een sombere economische periode voor de boerenstand, meldden zich onmiddellijk 40 leden aan.

Het (nog) jonge hoofdbestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) schreef een brief naar koningin Wilhelmina. In die brief werd om beschermende maatregelen gevraagd vanwege concurrentie van het buitenland.

Kort na deze ontwikkelingen kwam op 21 februari 1899 de ‘grote baas‘ van de NCB, Pater Gerlachus van den Elsen, zélf naar Nuenen. Hij kwam vurig op voor sociale, economische en financiële belangen van de boeren. Spoedig volgde een coöperatief aankoopbeleid van veevoeders, kunstmeststoffen, een zuivelcoöperatie en het oprichten van een Boerenleenbank. Op 1 maart 1899 werd de afdeling Nuenen lid van de NCB. Op het einde van datzelfde jaar bedroeg het aantal leden al 181! Doel was: gezamenlijk de krachten bundelen tot groei en bloei van het boerenbedrijf.

Op 31 maart 1901 werd in Nuenen de Boerenleenbank opgericht.

In 1920 gaven de hoofden van de basisscholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan de jonge boeren lessen in boekhouden, bemestingsleer e.d. Al snel werd in Tongelre een lagere landbouwschool geopend.

 

 

In 1970 verhuisde de Boerenleenbank van Berg 49 naar  een nieuw kantoor aan de Berg 22. Ook verdwenen de letters ‘Boerenleenbank‘ voor ‘Rabobank’. Door de fusie met de Raiffeisenbank te Utrecht in 1972 werd de fusienaam Raiffeisenbank-Boerenleenbank RABO.

In 2010 verhuisde de bank naar het Park 34-36.

In 2020 werd de RABO-vestiging in Nuenen gesloten.

 

 

 

 

 

 

Boerenleenbank bijkantoor Nederwetten
Toen de Boerenleenbank in Nuenen een nevenvestiging of bijkantoor in Nederwetten wilde vestigen, kwam het pand van Frans Sanders aan de Soeterbeekseweg 6 in beeld. Driek en Anna Sanders dreven er jarenlang een winkel in gereedschappen en ijzerwaren. Ook werden er fietsen verkocht. Achter de winkel was de fietsreparatiewerkplaats en opzij van het pand een benzinepomp. Vanaf het moment dat Driek en Anna waren overleden, stond de winkel leeg. Zoon Frans kon toen de voormalige winkel van zijn ouders aan de Boerenleenbank verhuren om er een bijkantoor in te vestigen. Deze bank wilde graag in Nederwetten een nevenvestiging omdat er daar relatief gezien veel boerenbedrijven waren. Toen de Nederwettense leden van de Boerenbond Nuenen, Gerwen en Nederwetten zich in 1945 afscheidden en een eigen afdeling en pakhuis in Nederwetten oprichtten, telde Nederwetten 52 boerenbedrijven. De Boerenleenbank wilde daarom heel graag in Nederwetten een bijkantoor vestigen. De Nederwettense vestiging was geen volwaardig bankkantoor. De bank was slechts één of twee dagen per week enkele uren geopend. Eind jaren 70 van de vorige eeuw sloot het inmiddels Rabo-bijkantoor in Nederwetten de deuren. Of de bankoverval even daarvoor de aanleiding tot de definitieve sluiting was, is niet bekend.

  In het pand Soeterbeekseweg 6 was ooit het bijkantoor Nederwetten van de Boerenleenbank/Rabobank gevestigd
[foto Roland van Pareren, november 2021]

Rabo vestiging Nuenen-Zuid
Vanaf de opening in 1975 van het winkelcentrum Kernkwartier kende de Nuenense Rabobank een nevenvestiging in het winkelcentrum. Na de brand en herbouw van het Kernkwartier in 1980 keerde de Rabobank terug. Het bijkantoor in het Kernkwartier werd gesloten toen veel bankkantoren in de regio werden afgestoten omdat het bezoek terugliep. Steeds meer was er sprake van digitaal bankieren. Alleen een pinautomaat aan de buitenkant van het Kernkwartier is overgebleven.