Parkstraat 43 t/m 49 [foto: Daan Vossebeld]

 

Deze gevelsteen zit boven de poort tussen de woningen Parkstraat nrs. 43 en 49. Dit was het eerste blok van 4 woningen dat de op 7 december 1919 opgerichte Rooms Katholieke Bouwvereniging ‘Helpt Elkander’ (HE) bouwde. Inmiddels zijn deze woningen aan de huurders verkocht.

 

 
In 1975 bedroeg de woningvoorraad 341 huurwoningen en veranderde HE in een algemene woningbouwvereniging.

Tot 1985 werden er vooral eengezinswoningen gebouwd. Daarna werden er ook meer appartementen gebouwd voor senioren en jongeren. In 1989 werd de 1000ste woning opgeleverd. Een van de jongerenappartementen in de voormalige Aloysiusschool aan de Van der Schoorhof. In 1995 werden de seniorenappartementen aan de Hugo Brouwerhof opgeleverd. En in 1996 de eerste woningen in de sociale huursector met domotica aan de Zuster Celinehof.

Daarnaast heeft HE de afgelopen decennia ook veel geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen om zo een goed woon- en leefklimaat voor zowel de huurders, maar ook voor de overige inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten te realiseren. Dit begon met het ‘Steunpunt voor ouderen’ aan de Goudvinkhof. In de afgelopen vijftien jaar zijn er diverse schoolgebouwen met woningen of maatschappelijke voorzieningen gebouwd; bijvoorbeeld de Brede scholen Oude Landen en Vrouwkensakker en de school met woningen op de locatie van de voormalige Andrieskerk. HE heeft ook vol overtuiging meegewerkt aan de aanleg van het glasvezelnet in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In Nederwetten was HE een belangrijke steun bij de totstandkoming van de bebouwing van de Esrand met o.a. 31 starterswoningen en werden nabij de kerk woningen, de basisschool Sint Jozef en het Dorpshuis De Koppelaar gerealiseerd. Zo werden ook in het centrum van Gerwen een uitbreiding van dorpshuis D’n Heuvel en fraaie woningen gerealiseerd.

Afgelopen jaren zijn er nog 2 grote complexen gerealiseerd. De Jo van Dijkhof, met 84 zorgwoningen voor senioren en 18 woningen voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; en in ‘t Oog van Nuenen werden door HE 65 huurappartementen gerealiseerd.

Woningstichting Helpt Elkander verhuurt op dit moment ruim 1.500 woningen en heeft de afgelopen honderd jaar het beeld van Nuenen, Gerwen en Nederwetten sterk bepaald.

 

Bron: Helpt Elkander in Nuenen, Wbv. Helpt Elkander 2013