Al tachtig jaar is het de blikvanger van de Kerkstraat in Nuenen; het markante gebouw ‘De Vank’ dat in opdracht van het Bisdom Den Bosch door architect Kees de Bever uit Eindhoven ontworpen is. Het gebouw is in 1940, na de bouw door aannemer Jac de Vries, in gebruik genomen. Voor het ontstaan van De Vank moeten we eigenlijk een aantal jaar verder terug in de geschiedenis dan die jaren veertig, namelijk naar 1910. Toen liet toenmalig pastoor Arnoldus van Grinsven een nieuwe pastorie met patronaatsgebouw bouwen bij de H. Clemenskerk. In dit patronaatsgebouw werd door de pastoor en zijn kapelaans gewerkt aan de opvoeding van de Nuenense jeugd (lees jongens). Zo werd er aan toneel en aan sport gedaan, maar ook aan ontspanning en vormingswerk. In 1930 werd pastoor Aldenhuijsen benoemd. En het was onder deze pastoor dat dertig jaar na de bouw, in 1939, het patronaatsgebouw werd afgestoten om een eind verderop in een grotere versie in de Kerkstraat te herrijzen.

Het gebouw wordt in 1940 in gebruik genomen en staat bekend als het parochiehuis. Na de oorlog wordt het de plek waar de Nuenense jeugd – jongens en meisjes gescheiden – de mis kan bijwonen in de kapel. In 1951 krijgt het parochiehuis min of meer officieel de naam ‘De Vank’. Er wordt geen ceremonie aan gewijd; sterker nog er wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven anders dan dat de heer Hanique van Hanique Steenhouwerij uit Eindhoven van pastoor Aldenhuijsen de opdracht krijgt deze naam te houwen boven de centrale entree. Tot op de dag van vandaag blijft het gissen naar de precieze betekenis van de naam De Vank. Er is veel onderzoek naar gedaan, zelfs door het bekende Meertens Instituut, maar een echt antwoord is er niet. Pastoor Aldenhuijsen heeft deze meegenomen in zijn graf. Er zijn wel gissingen. Zo zou Vank kunnen staan voor Voor Alle Nuenense Katholieken. Vank zou ook afgeleid kunnen zijn van het oude woord Vanck = duiventil.

Vanaf de jaren veertig tot een aantal jaar geleden deed De Vank dienst als kerk, zowel voor katholieken als protestanten, als gemeenschapshuis, werd er carnaval gevierd en tentoonstellingen gehouden. Anno nu (2020) is De Vank omgebouwd tot appartementencomplex en heeft het een grote renovatie ondergaan. Het gebouw kan op deze manier weer decennia mee.