Rond de Linde liggen zij, drie kerkdorpen, Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Rustige landelijke oorden met een welvarend dorpsschoon, waar de middenstand een belangrijke plaats inneemt. De neringdoeners namen het initiatief om te komen tot een plaatselijk blad met nieuws en advertenties uit Uw directe omgeving. Wat ervan geworden is, kunt U hier zien. Dit blad zal voortaan iedere veertien dagen gratis bij U in de bus gedeponeerd worden. Naast verenigingsnieuws zult U er nieuws op sportgebied in aantreffen: algemeen beschouwende artikelen over interessante en wetenswaardige onderwerpen, kortom een dorpsblad met hoofdzakelijk dorps nieuws. Daar ieder gezin, zonder uitzondering, dit blad krijgt, vormt dit orgaan voor U, zakenman, een ideaal middel om uw artikelen meer bekendheid te geven’.

Dit lazen Nuenenaren op de voorpagina van de allereerste Rond de Linde die eind november 1958 in een oplage van 1500 stuks in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Lieshout en Mariahout verspreid werd. Het huis-aan-huis blad was even daarvoor opgericht door vijf Nuenense middenstanders: de heren Gramsbergen (drukker), Pero (textielfabrikant), Pastoor, Mesman en Cuijpers (winkeliers). Binnen twee jaar al veranderde de uitgiftefrequentie naar wekelijks en werd het uitgeverskwintet een trio met een andere drukker: Leo Mesman, Bert Cuijpers en Willem Messerschmidt. Jarenlang werd de krant met de hand gezet, eerst in het kleine drukkerijtje aan Berg 72 en sinds 1972 op locatie Berkenbos waar Drukkerij Messerschmidt nog altijd gevestigd is. Letters van lood werden in spiegelbeeld gezet en middels een speciale proefdruk gecontroleerd op fouten. Tegenwoordig wordt de krant volledig digitaal gezet en gecontroleerd, waardoor de tijdsinvestering aanzienlijk is afgenomen.

In november 2008, als de Rond de Linde vijftig jaar bestaat, krijgt de redactie van de krant de Zilveren Erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten uitgereikt door wethouder Johan Ebberink. De uitgevers van Rond de Linde schenken de gemeente een cadeau: drie – druipvrije – lindes voor ieder kerkdorp één. Ernaast staan bankjes van staal waarop het heerlijk rusten en lezen is;  nieuws uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten en ‘t Eeneind bijvoorbeeld. En inmiddels bestaat Rond de Linde alweer meer dan zestig jaar en draagt het nog steeds wekelijks bij aan de sociale cohesie / dorpsbinding door het brengen van relevant lokaal nieuws.