De nieuwe Sint -Clemenskerk met pastorie aan de Heuvel is in 1966/’67 gebouwd onder pastoor Jos van Griensven, onder architectuur van Edmond Nijsten uit Vught.

Deze kerk werd gebouwd omdat de oude Sint-Clemenskerk in de zestiger jaren, te klein en te onpraktisch was. De nieuwe kerk heeft 500 zitplaatsen terwijl de oude slechts 160 zitplaatsen telde. Naast de nieuwe kerk is een pastorie gebouwd met parochiezaaltje voor multifunctioneel gebruik. Kerk en pastorie zijn omlijst met muren, die zijn opgetrokken uit basaltkeien, waardoor er een sfeervolle patio is ontstaan. De nieuwe kerk is in gebruik genomen met de viering van de nachtmis van 24/25 december 1967 en is geconsacreerd door Mgr. Bluijssen op 14 september 1968. Het zwaar beschadigde Clemensbeeld, dat vroeger boven de hoofdingang van de oude kerk hing, is gerestaureerd en staat nu in de nieuwe kerk, helemaal achteraan tegen de glazen wand. Het altaar, het tabernakel en de doopvont zijn van plaatmarmer. Enkele glas-in-lood ramen zijn afkomstig uit de oude kerk.

In 2008 werden nog twee bijpassende altaarkandelaars en een kandelaar voor de paaskaars bijgemaakt van nagenoeg hetzelfde marmer als waarvan altaar en doopvont zijn gemaakt.

In september 2018 werd op grootse wijze het 50 jarig jubileum gevierd, waarbij o.a. het boek Religieus Erfgoed Nuenen ca. van Jos Thielemans, uitgegeven door heemkundekring De Drijehornick, werd gepresenteerd.

De oude kerk met restauratieplicht is ‘om niet’ door de gemeente overgenomen. De gemeente heeft op haar beurt na restauratie de oude kerk verkocht aan de Priesterbroederschap St. Pius X. Deze priesterbroederschap werd in 1970 door Mgr. Lefebvre in het Zwitserse Fribourg opgericht. De ‘Kerk van Lefebvre’ houdt vast aan de zgn. ‘Latijnse ritus’, zoals die was vóór het Tweede Vatikaans Concilie. Dit betekende o.a. : misviering in het latijn, met de ‘rug naar het volk ‘ – communie op de tong. Ook houden ze jaarlijks een sacramentsprocessie, bidden regelmatig de rozenkrans (met name in de maanden mei en oktober). De priesterbroederschap is streng-orthodox. Ze zijn het niet eens met de nieuwe richtlijnen en voorschriften van het Tweede Vatikaans Concilie. Feitelijk vormen zij een -van de Rooms Katholieke kerk- afgescheiden groepering, en werd zij officieel geëxcommuniceerd. Echter: in 2009 werd die excommunicatie van deze afgescheiden groepering door paus Benedictus XVI opgeheven. In 2013 werd de Priesterbroederschap door de Rooms Katholieke kerk als volledig legaal erkend. De Priesterbroederschap heeft in Nederland nu 4 kapellen en kerken, waaronder de Sint Clemenskerk in Gerwen. Ze hebben ook een eigen priesteropleiding, en eigen bisschoppen en priesters.

De altaar schilderstukken alsmede diverse andere objecten uit de oude kerk zijn in bruikleen verstrekt aan hen. In de hal prijkt een modern glas-in-beton tussengevelstuk. Het kruisbeeld en de kruiswegstaties zijn vervaardigd door beeldend kunstenaar Schoenmakers uit Roermond, en zijn afkomstig uit de gesloopte Franciscuskerk te Nijmegen. Ze zijn in deze kerk geplaatst op  advies en met medewerking van de Diocesane Kunstcommissie. Zie ook: Nieuwe Sint-Clemenskerk Gerwen