Het huidige gemeentewapen

 

De oorsprong van het gebruik van een wapenschild ligt in de Middeleeuwen. Op het schild waren tekens en kleuren aangebracht om in de strijd te zien wie vriend of vijand was.

Al in 1346 gebruikten de schepenen van Nuenen-Gerwen een eigen zegel. Dit vormde de basis voor het wapen van de gemeente Nuenen-Gerwen sinds 1817. Sinds 1814 hebben gemeenten het recht om een wapen te voeren. Dat kan alleen na goedkeuring bij Koninklijk Besluit.

Ook de gemeente Nederwetten gebruikte aanvankelijk een eigen zegel met het wapen van de familie Van Berkel als gemeentewapen door de Hoge Raad van Adel in 1817 omschreven als: ‘zijnde van lazuur (blauw) beladen met drie zespuntige sterren van goud, staande twee en een, het schild rustende tegen St. Lambertus van goud’.

Nuenen-Gerwen werd echter door de samenvoeging met Nederwetten in 1821 opgeheven. Er werd echter geen nieuw wapen aangevraagd, waardoor Nuenen, Gerwen en Nederwetten formeel geen wapen meer bezat, maar er wel gebruik van bleef maken. Zo werd bij de opening van het huidige gemeentehuis in 1953 op de voorgevel het, eigenlijk niet geldige, gemeentewapen aangebracht.

Dat veranderde pas in 1998, dus na 177 (!) jaar. Toen werd de kwestie actueel naar aanleiding van een verschenen rapport over herziening van (verouderde) gemeentewapens. Dat leidde tot een nieuw gemeentewapen, dat bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1998 werd bekrachtigd. De tekens in het nieuwe wapen zijn een samenvoeging van de wapens van de oude gemeenten.

Uiteraard werd het schild op het gemeentehuis toen ook vervangen.
In het wapen zijn alle kleuren van de gemeentevlag, die in 1976 door de gemeenteraad werd vastgesteld, verwerkt.
In het kader van de verandering van huisstijl is in 1999 ook een nieuw logo ingevoerd. Dit wordt nauwelijks meer gebruikt.