Op 1 januari 2021 bestaan de drie kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten als één gemeente tweehonderd jaar.

Een aantal enthousiaste inwoners uit de drie dorpen wil in dat jaar evenementen en activiteiten organiseren om deze twee eeuwen bestaansgeschiedenis feestelijk te vieren. Ze hebben een stichting opgericht en een bestuur gevormd. Gemeente Nuenen c.a. heeft deze stichting ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ (NGN200) formeel de opdracht gegeven het feestjaar vorm te geven. De stichting heeft een Comité van Advies en Aanbeveling in het leven geroepen.

Het doel is ontmoeten en verbinden. En onze trots en betrokkenheid laten uitgroeien tot een nog fijnere samenleving. Opnieuw kennismaken met onze omgeving en elkaar, gevoed door onze eigen geschiedenis.

Bestuur
Cor Molenaar, voorzitter;
Martien Jansen, secretaris;
Jan van Stiphout, penningmeester en ambassadeur Nederwetten;
Peter van Dongen, juridisch adviseur;
Roland van Pareren, historisch adviseur en voorzitter PR;
Jan Daams, ambassadeur Gerwen;
Karin van der Grinten-Brouwers, organisatie.

Comité van Advies en Aanbeveling
Ina Adema, Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant;
Willem Ligtvoet, oud-burgemeester gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;
Harry Terwisse, oud-burgemeester gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;
Wim van der Leegte, oprichter en eigenaar VDL Groep;
Henk Kivits, oud-directeur Stage Entertainment Joop van den Ende.

Logo en huisstijl
Op verzoek van het stichtingsbestuur NGN200 heeft Peter van Kemenade van 4PR realisation een logo voor het tweehonderdjarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontworpen. Uitgangspunt hiervoor is de gemeentevlag, hét symbool voor de samenvoeging van Nuenen, Gerwen en Nederwetten tot één gemeente.

De vlag staat voor verbinding, een drie-eenheid. Uit het laten samenvloeien van de vijf kleuren van de vlag zijn de kleuren voor de cijfers ontstaan, om de beweging in de tijd aan te geven. Tot slot heeft de ontwerper de jaartallen en de namen van de dorpen toegevoegd. De kernwaarden zijn eenheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid.