4 December 1300 (Sint Barbara-dag) was een belangrijk moment voor de geschiedenis van Nuenen – Gerwen. Hertog Jan II stelde toen de grenzen vast voor de kerkdorpen Gerwen en Nuenen, en werd toen één gemeente. Hertog Jan verleende toen aan de inwoners van Nuenen-Gerwen het recht om de gemeenschappelijke gronden te gebruiken. Bovendien gaf hij hun de mogelijkheid om in te grijpen, als er van hun gronden misbruik werd gemaakt. Het was voor de mensen in die tijd een belangrijke gebeurtenis. Omdat wij ons maar moeilijk kunnen inleven in die tijd, is dit voor ons wat moeilijker te begrijpen. Ook al is het dorp veel ouder: wij vierden in het jaar 2000 wél het feit dat Hertog Jan II van Brabant 700 jaar geleden de grenzen van het (toenmalige) Nuenen – Gerwen had vastgesteld. De rivier de Dommel, die door Brabant stroomt, én de drie watermolens in Nuenen c.a., waarvan twee aan de (kleine) Dommel liggen, zijn destijds heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling en de groei van Nuenen en Nederwetten. Ook voor het klooster Soeterbeeck was destijds de Dommel heel belangrijk. Denk hier b.v. aan: water, voeding, arbeid en vervoer. De Nuenense bevolking heeft in die 700 jaar ook héél veel moeten doorstaan, zoals: conflicten, rampen, oorlogen en ziektes. Maar…. door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, door te werken aan samenlevingsopbouw, waarin lief en leed met elkaar werd gedeeld, heeft de Nuenense bevolking dit allemaal doorstaan.   Dat kwam voornamelijk ook door de grote onderlinge betrokkenheid van de bewoners. Hierover schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo: “ Zeer dikwijls denk ik aan de Brabantse figuren, als mij bijzonder sympathiek zijnde.“ Het ‘Nuenen – Gerwen 700 jaar’ hebben we inderdaad in 2000 feestelijk herdacht. Er waren diverse activiteiten ontwikkeld, met als een van de hoogtepunten: een historisch schouwspel. Het was een: ‘luchthartige kroniek van een eigenzinnige gemeente‘. De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is trouw aan haar tradities en werkt gezamenlijk aan haar verbanden. Daar kunnen we terecht trots op zijn!