H. LAMBERTUSKERK

Hoekstraat 46,   Nederwetten

This church was built in 1894 in the neo-Romanesque-Gothic style to replace the old parish church on the Dommel. The architect was Emmanuel Corbey. The church contains a 17th-century holy water from the old church and a reliquary with a splinter of wood from the Holy Cross. At the back of the choir is a stained glass window, representing the ‘Miracle of Hooidonk’. Another stained glass window depicts the coat of arms of the former municipality of Nederwetten.

Deze kerk is in 1894 in de neo-romaans-gotische stijl gebouwd ter vervanging van de oude parochiekerk aan de Dommel. Architect was Emmanuel Corbey. In de kerk bevindt zich een 17-eeuws wijwatervat uit de oude kerk en een reliekhouder met een houtsplinter van het Heilig Kruis. Achter in het koor is een gebrandschilderd raam, voorstellende het ‘Wonder van Hooidonk’. In een ander gebrandschilderd raam is het wapen van de voormalige gemeente Nederwetten afgebeeld.

LINK

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 mei 2024