In de Gemeente atlas van de provincie Noord-Brabant van Jacob Kuyper uit 1865 staan de plattegronden van alle 184 gemeenten. Ook de plattegrond van de in 1821 gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is in de atlas opgenomen. Vermeld wordt dat de gemeente 3425 bunders groot is en 2520 inwoners telt. Een bunder is een oude oppervlaktemaat die in 1816 werd gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 vierkante meter. Bij het samengaan van Nederwetten met Nuenen-Gerwen telde Nederwetten 350 inwoners en Nuenen-Gerwen 1750.

In 1866 waren er in Noord-Brabant 184 gemeenten. Door gemeentelijke herindelingen op grote schaal is het aantal gemeenten drastisch teruggebracht. Per 2021 telt de provincie Noord-Brabant 61 gemeenten en is daarmee toch nog de provincie met de meeste gemeenten.

Een aantal keren hing de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan een zijden draadje. Zo was er eind jaren negentig het voornemen tot een grootschalige gemeentelijke herindeling in de regio Eindhoven-Helmond. Er was sprake van de vorming van een nieuwe gemeente Dommeldal waarin de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten zou moeten samengaan met de gemeente Geldrop, de gemeente Mierlo en de gemeente Son en Breugel. In 2018 lanceerden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het voorstel de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op te heffen en bij de stad Eindhoven te voegen. Provinciale Staten besloten echter in de vergadering van 22 februari 2019 met 32 tegen 20 stemmen het herindelingsvoorstel te verwerpen.

De Gemeenteatlas van de provincie Noord-Brabant van
Jacob Kuyper werd uitgegeven
door Hugo Suringar in Leeuwarden

Jacob Kuyper (1821-1908) was aardrijkskundige en cartograaf. Hij was medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij publiceerde meerdere aardrijkskundige werken, kaarten en atlassen, waaronder de Wereldatlas met aardrijksbeschrijving (1857), Natuur en Staathuishoudkundige atlas van Nederland (1863), Atlas van Nederland en Overzeesche bezittingen (1866) en de Gemeente-atlas van Nederland.