PROJECTEN, ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN

Er wordt aan de meeste projecten blijvend gewerkt:
STRAATNAMEN, LIMERICKS, BIJZONDERE OBJECTEN etc.
Sommige projecten lieten hun nuttige waarde achter in Nuenen c.a. en zijn inmiddels afgesloten:
TERUGBEELD, INFORMATIEBORDEN etc.
Weer andere projecten vinden als activiteit maandelijks of jaarlijks plaats:
LEZINGEN, OPEN MONUMENTENDAG etc.

Projecten, activiteiten & evenementen door mensen waar onze vereniging trots op is!

Onze actieve leden realiseren al deze
Projecten, activiteiten en evenementen.
De knop WERKGROEPEN brengt
u bij al onze werkgroepen.