1. Omgevingsvisie Nuenen:                     https://omgevingsvisie-nuenen.ireporting.nl/
 2. Landschapsvisie buitengebied Nuenen: https://www.nuenen.nl/landschapsvisie-buitengebied-nuenen
 3. Concept Visie Ruimte voor Ruimte – Bouwen in het buitengebied van Nuenen (nog niet besloten door de raad): https://www.nuenen.nl/ruimte-voor-ruimte
 4. Programma Wonen 2020-2030:         https://www.nuenen.nl/programma-wonen-2020-2030
 5. Afsprakenkader wonen SGE 2022 – concretisering Brainportprincipes: https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/Documenten/SGE200512_Concretisering-BrainportPrincipes_LR01.pdf
 6. Structuurvisie Nuenen (met aanpassing landschapsinvesteringsregeling): https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001/b_NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001.html
 7. https://nuenen-dwars.nl/documenten/2020%20Ruimtelijk%20Structuur%20Visie%20d_NL.IMRO.0820.SVGNuenwijz2020LIR-D001.pdf
 8. Structuurvisie centrum Nuenen:      staat niet op meer internet
 9. Structuurvisie Wereld van Van Gogh: https://www.nuenen.nl/de-wereld-van-van-gogh
 10. Gebiedsontwikkeling Nuenen Zuid: https://www.nuenen.nl/gebiedsontwikkeling-nuenen-zuid
 11. https://www.nuenen.nl/_flysystem/media/structuurvisie-nuenen-zuid.pdf
 12. Structuurvisie Gerwen:                https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGemNuenGerwen-D001/d_NL.IMRO.0820.SVGemNuenGerwen-D001.pdf
 13. Structuurvisie Nederwetten:        https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001/d_NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001.pdf
 14. https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001/b_NL.IMRO.0820.SVGNederwetten2014-D001_bd.html
 15. Groenstructuurplan Nuenen ca. (binnenkort nog te actualiseren): https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR304351?
 16. Welstandsnota:                                       https://www.nuenen.nl/bouw-en-verbouwing-welstand