Themanummer Drijehornickels 2022

Dit nummer is gratis verkrijgbaar  voor iedere belangstellende.
Deze Lustum-Drijehornickels staat in teken van Drijehornick 50 jaar.

Foto’s Lustrumfeest 14 mei 2022

Foto: Herman Bulle

Alle foto’s van de lustrumfeestmiddag te bekijken? 

dat kan:

exclusief voor Drijehornickleden
mét toegang tot de LEDENPAGINA

Klik en meld je dus nu direct aan

óf

log in

Zilveren erepenning gemeente en gedenkbord Brabants Heem

Tijdens de gouden jubileumviering van heemkundekring De Drijehornick zaterdagmiddag 14 mei j.l. overhandigde wethouder Ralf Stultiëns de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten met oorkonde aan voorzitter Roland van Pareren.

Later die middag tijdens de toespraak van Theo Cuijpers van Brabants Heem werd een gedenkbord aan de voorzitter overhandigd.

Een uitgebreid bericht over deze jubileumviering met diverse foto’ s verschijnt binnenkort op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing op 19 mei 2022 De kartering van het hertogdom Brabant

Lezing : “De kartering van het hertogdom Brabant” door Mathieu Franssen 

Deze lezing wordt op donderdag 19 mei om 20 uur gehouden in De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3. 

In de 15e en 16e eeuw veranderde het venster va de Europese mens ingrijpend. Bij deze veranderingen speelde de ontdekking van de boekdrukkunst een belangrijke rol. Bestaande en nieuwe kennis en opvattingen werden daardoor voor veel meer mensen bereikbaar.
In de tweede helft van de 15e eeuw werden voor het eerst gedrukte kaarten uitgegeven.
Ook het hertogdom Brabant werd (langzaam) in kaart gebracht.
De vorsten en de  economische expansie en algemene wetenschappelijke interesse waren allemaal impulsen voor de ontwikkeling van de cartografie. Vooral de universiteit van Leuven speelde daarbij een belangrijke rol waarbij de studenten  Jacob van Deventer en Gerard Mercator genoemd moeten worden.  Van Jacob van Deventer is een allereerste kaart van het Hertogdom Brabant uit 1536 bekend.

 

In de ruim 250 jaar tussen de vermelding van een eerste kaart van Brabant van Jacob van Deventer in 1536 en het verdwijnen van het hertogdom in 1795 zijn een groot aantal kaarten van dit gebied gemaakt. In de lezing gaat Mathieu in op het ontstaan van de kaarten en de decoratieve functie zoals de rijk gedecoreerde kanten. Ook ingaat hij in op de landmeettechnieken en productiemethoden en het wisselend verloop van de grenzen. Gedurende twee decennia heeft hij samen met een collega onderzoek naar de kaarten gedaan wat resulteert in zijn boek “Brabantia Ducatus”dat medio 2018 uitkwam. Mathieu Franssen heeft een werkzaam leven in het middelbaar onderwijs achter de rug en was als docent van 1970 tot 2014  in de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer  verbonden aan de Pedagogische Academie de Kempenhorst te Oirschot en het Strabrecht College te Geldrop. Momenteel werkzaam als freelance onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam in het historisch-cartobibliografie Explokart project naar de kaarten van het graafschap Vlaanderen.

 

Mathieu Franssen

LON zendt Lustrumlezingen direct uit

Mocht u onverhoopt niet op het lustrumfeest kunnen komen dan kunt u het officiële deel met de Lustrumlezing en toespraken rechtstreeks volgen op de  TV via de LON. De uitzending is van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Fotowedstrijd ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200’

Is fotografie jouw passie en woon je in Nuenen, Gerwen of Nederwetten? Dan nodigen en dagen wij je uit om mee te doen aan de fotowedstrijd die IVN Nuenen en Heemkundekring De Drijehornick samen met stichting NGN 200 organiseren in het kader van het 200-jarig bestaan van onze gemeente.

Categorieën
Als amateurfotograaf kun je tussen 1 april en 31 juli 2022 eigen foto’s inzenden in 3 verschillende categorieën (maximaal 2 foto’s per categorie):
1. Natuur binnen de bebouwde kommen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Deze foto’s moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 juli 2022.

Expositie genomineerde foto’s

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury die bestaat uit John Geven, Marie Louise Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineren in elke categorie 15 foto’s die in het derde en vierde weekend van september geëxposeerd worden in het Weefhuis in Nuenen. Op 16 september wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. Zij ontvangen naast een juryrapport een Centrum-cadeaubon van € 100 (1e prijs), € 50 (2e prijs) of € 25 (3e prijs). Er zijn dus drie prijzen per categorie. Alle 45 genomineerden ontvangen na de expositie de afdruk van hun eigen foto op aluminium.

Doe je mee? Op de website www.ngn200.nl vind je het wedstrijdreglement en alles wat je verder moet weten over de fotowedstrijd.

50 jaar Drijehornick – LON interview met Roland

Al aangemeld voor het lustrumfeest 14 mei as. in het Klooster?

Mocht u onverhoopt niet op het lustrumfeest kunnen komen dan kunt u het officiële deel met de Lustrumlezing en toespraken rechtstreeks volgen op de  TV via de LON. De uitzending is van 14:00 uur tot 16:00 uur.

32 Nieuwsbrief, mei 2022

 

INHOUDSOPGAVE:

 • Van het bestuur;
 • Lezing op 19 mei a.s. om 20.00 uur;
 • Website;
 • Algemene ledenvergadering; lezing;
 • Oproepen en NGN200; m.n. fotowedstrijd;
 • Ontvangen objecten en documenten;
 • Verdwenen molens;
 • Gekiekt;
 • Gezien in ons archief;
 • Limerick van Gerard de Laat;
 • Uit onze bibliotheek;
 • Wist u dat?
 • Uit periodieken van andere organisaties;
 • Activiteiten van andere organisaties (abdijarchief en orgelconcert);

Voor het openen van de
nieuwsbrief >>
klik op de envelop.

Afscheid van bestuurslid Piet van den Heuvel

Afscheid van bestuurslid Piet van den Heuvel

Op donderdag 21 april jl. tijdens de algemene leden vergadering  hebben de aanwezige leden afscheid genomen van Piet van den Heuvel als bestuurslid. Nadat hij gedurende acht jaren de functie van penningmeester in het bestuur heeft vervuld (vanaf februari 2013 t/m maart 2021), is hij in 2021 bestuurslid gebleven totdat er weer een vijfde bestuurslid kon worden benoemd.

Na de behandeling van het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2021 werd stilgestaan bij het afscheid van Piet van den Heuvel. Voorzitter Roland van Pareren sprak zeer lovende woorden uit over de functie van penningmeester die Piet gedurende 8 jaren heeft vervuld. Maar ook over de uitoefening van allerlei andere functies en taken werden lovende woorden gesproken.

De echtgenote van Piet, Ton van den Heuvel – van Rooij, is als trouw Drijehornicklid altijd aanwezig bij lezingen om met de koffie- en theeverstrekking mee te helpen. Zij werd met een mooie bos bloemen bedankt voor de jarenlange ondersteuning van Piet.

Ook op deze algemene ledenvergadering gaf Ton weer acte de présence.

Feestredes 13 mei

Extra feestelijke lezing op 13 mei 2022
200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Voor de snelle beslissers…
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (NGN 200) organiseert Senergiek een feestelijke lezingen-carrousel op:

vrijdagmiddag 13 mei 2022 van 13.30 uur tot 18.00 uur in de Theaterzaal van Het Klooster.

Het programma:
De middag bestaat uit 2 blokken van telkens 3 sprekers, onderbroken door een koffiepauze.
13.30 uur: Openingswoord: Harry Terwisse, oud-burgemeester
1. Twee eeuwen gemeentebestuur, door Roland van Pareren
2. Tweehonderd jaar ziek zijn en beter worden, door Pieter van Wijk
3. Twee eeuwen Aap Noot Mies, door Wilry Smeulders en Brigitte Oomens
Pauze
4. Wat kregen we te eten?, door Dries Potjer
5. Hoe gingen we op pad?, door Fred Heering
6. Twee eeuwen geboren worden, trouwen en rouwen, door Mariët Jonkhout
17.15 uur : Slotwoord: Gonnie Lucassen, voorzitter Senergiek.

Na deze korte, luchtige maar boeiende presentaties biedt Senergiek u een gezellige nazit onder het genot van enkele oer-Brabantse drankjes en originele nostalgische hartige hapjes in de Senergiek vleugel van Het Klooster.

De bijeenkomst sluit om 18.00 uur.

De inschrijving stond al open voor leden van Senergiek, maar vanaf nu daarnaast ook voor alle andere geïnteresseerden. Wie deel wil nemen aan deze feestelijke middag schrijft snel in, want vol is vol.

AANMELDING: via emailadres: ellydegroof53@outlook.com of telefonisch via 06-11 45 40 32.
DEELNAME:      voor max 110 deelnemers, op basis van volgorde van aanmelding/betaling.
BETALEN:         deelname kost € 10,00 per persoon inclusief alle drankjes en hapjes, te betalen z.s.m. na aanmelding
via rekeningnummer NL19RABO0134234715 t.n.v. J. Könemann
onder vermelding van: uw naam + Lezing 13 mei.

namens de Senergiek Werkgroep Lezingen,
Hans Könemann