Vergaderingen

Open hiermee de digitale vergadering

Onze vereniging kan vergaderingen digitaal beleggen via ZOOM.

In de ZOOM vergadering worden -net als in een gewone vergadering- de punten van de agenda toegelicht.

Deelnemers hebben bij aanvang hun camera (video) aan staan en hun microfoon uit. De voorzitter geeft spreektijd en alleen dan zet je je microfoon aan.

Door achteraf te stemmen over besproken agendapunten is snel en efficiënt tot besluiten te komen.

Open hiermee het digitale stemformulier.