<a href=”webmaster@drijehornick.nl?subject=Reactie%20via%20de%20website?BODY=Beste%20Webmaster,%2C%0A%0AIk%20meld%20het%20volgende:%20%A”>mail naar webmaster@drijehornick.nl</a>

 

Sample: 

mailto:someone@somedomain.tld?subject=Hello&body=Hello%20World

HTML Sample:

<a href=”mailto:someone@somedomain.tld?subject=Hello&amp;body=Hello%20World”>Contact</a>

<a href=”wat je wilt laten uitvoeren tussen aanhalingstekens inclusief een of meer parameters gescheiden met een &”>LINK tekst </a>

meerdere geadresseerden scheiden door een komma

?to=

?cc=

?bcc=

?subject=

?body=

In ” “

Meerdere parameters scheiden met &