Lesje Begunstigers verwijderen

1. Ga naar https://drijehornick.nl/begunstigers/ (of ingelogd naar de footer Zakelijk Begunstigers)
2. Ga in de zwarte topbalk naar: Pagina bewerken
3. Open een van de regels waar in WOW (scroll app) het logo en de link kunnen worden aangepast.

Conclusie: Werk voor de Webmaster(s)

NB Adressen van begunstigers staan al enige tijd niet meer op de site.

Alles graag nog controleren en testen.