Maandelijkse procedure Nieuwsbrief van de Drijehornick publiceren.

 1. Nieuwsbrief opmaken in PDF formaat. (bij voorkeur in twee kolommen en met hyperlinks in de inhoudsopgave naar de pagina’s.)
 2. Open als beheerder de website Drijehornick.nl en ga naar het Dashboard.
 3. De Nieuwsbrief PDF met eenduidige unieke naam uploaden naar de WordPress Media Bibliotheek van Drijehornick.nl. Daar (in de Mediabibliotheek) de URL van de nieuwsbrief naar het klembord kopiëren. (en eventueel tijdelijk ergens opslaan). Deze link moeten we meerdere keren gebruiken.
 4. Ga in het Dashboard naar Berichten/Alle Berichten. Boven de kolommen staat een dropdown box met “Alle categorieën” en daarachter de knop “Filter”. Kies Nieuwsbrief en toets Filter. Een lijst van alle historische Nieuwsbrief berichten verschijnt.
 5. Ga met de muis op de bovenste (meest recente oude Nieuwsbrief) staan en kies de optie Duplicate.
 6. Boven aan de lijst Nieuwsbrieven verschijnt een Concept, Divi die nog met “Bewerken” moet worden aangepast op Naam én Permalink. Ophogen Niewuwsbriefnummer, aanpassen maand en eventueel jaartal. De Permalink aanpassen is belangrijk! Met de knop Bewerken achter de Permalink hier de gewijzigde titel in kopiëren.
 7. In de linker Tekst module “Tekst Inhoudsopgave” met knippen en plakken de inhoudsopgave uit de nieuwe Nieuwsbrief overnemen (en opmaken).
 8. De rechter Afbeelding Nieuwsbrief openen. Daar de optie Link openen en het veld “URL afbeelding” vullen met de URL uit de Media Bibliotheek. (zie bij punt 3 hier boven)
 9. Kies voor de blauwe knop “Publiceren”.
 10. Maak een e-mailbericht aan (eventueel gekopieerd van een vorige) dat als mailing uit gaan naar de leden en belangstellenden. Zorg dat daar als bijlage de nieuwe Nieuwsbrief aan hangt en wijzig de link naar de URL van de Nieuwsbrief zoals die op de website staat.
 11. Zend de mailing. Dat kan in een normaal mailprogramma slechts naar maximaal 75 geadresseerden tegelijkertijd. Het gebruik van MailChimp voor mailings is aan te raden.

Succes!

RvL / 2 juli 2022