Er wordt voor deze website gebruik gemaakt van een Thema (DIVI) en van gratis én betaalde zg. Plugins.

De doorlopende licentie op het DIVI thema heeft webmaster Remmet van Luttervelt persoonlijk voor alle websites die hij heeft gebouwd.

De volgende Plugins zijn eigendom van HKK De Drijehornick via een licentie waarvoor betaald is:

  • Ajax Search Pro (link)
  • Divi Widget Builder (link)
  • DP Owl Carousel Pro (link)
  • Ultimate member (link)

Updates van deze licentie plichtige Plugins kunnen niet zonder meer met de Plugin Update functie.