Weer een waterput!

Koude, sneeuw- en regenwater konden de mensen van de archeologische dienst van de Universiteit van Amsterdam niet weerhouden om eind Januari jl. stevig door te werken op het terrein aan de Vorsterdijk (hoek Dubbestraat). En er zijn resultaten!
Wij zullen de gevonden nederzetting “Vorst” blijven noemen.

Waar binnenkort nieuwbouw gaat plaatsvinden in het project Nuenen-West is nu nog even tijd de locatie op ongeveer één meter diep grondig te onderzoeken. “Je kon met vrij grote zekerheid vooraf vaststellen dat hier een interessante archeologische vindplaats zou zijn van vroege bewoning zo dicht bij de Dommel. Wegen als de Vorsterdijk zijn ook al zeer oud. Tussen Kerk, watermolen en burchten liepen de zandweg paden”. zegt projectleider archeoloog Martijn Bink.

Een waterput uit de Hoog Middeleeuwen! Martijn vertelt dat tot ongeveer 1250 waterputten van hout werden gemaakt door bij bewoningen door twee helften van holle boomstam in te graven in een grote kuil. Ná 1250 was hout hiervoor te schaars. Zo komen we aan een redelijk nauwkeurige datering van deze nederzetting.
Zo’n waterput ging zo’n 60 jaar mee en werd dan weer vervangen.

26 Januari 2023 werd het onderste deel van de toenmalige waterput in zijn geheel met de grote graafmachine vrij gemaakt. “Elders in Brabant kennen wij vergelijkbare putten waarbij de houten delen met klampen aan elkaar werden gezet en vastgemarreld met biezen”.

U snapt dat desondanks de grote kracht van de graafmachines de gespecialiseerde machinisten uiterst bekwaam en behoedzaam te werk gaan en laag voor laag voorwerken ten behoeve van de grote groep onderzoekers.

Amateur archeoloog Jan-Pieter Kuiper van De Drijehornick werkgroep archeologie (WAM) werkt al de hele week met de wetenschappers mee. Trots toont hij een emmer vol potscherven die hij vond in het centrum van de waterput. De scherven worden schoon gemaakt en nabewerkt en hopelijk passen de delen aan elkaar… als Jan-Pieter geen stukjes over het hoofd ziet in de grote hoop zwart zand waar hij met een klein troffeltje doorheen schept. Een spannend nauwgezet werk.

De vindplaatsen van de bewoningsgeschiedenis zijn voor een kenner makkelijk te herkennen aan kleur en structuur van de grond. In de oorspronkelijke wit/gele leemgrond zijn de donkere stroken goed te onderscheiden. Dat waren de diepere stukken zoals sloten en paalresten. De waterputten teken af als grote cirkels.

Paalmerken zijn gevonden in een typische ovale vorm. Een dergelijke ovale bebouwing is gereconstrueerd tot huis te zien in het prehistorisch dorp in Eindhoven.

Alle vondsten en bewoninglocaties worden nauwgezet ingebracht op kaarten. Met behulp van GPS ontvangers staat straks alles keurig op een digitale kaart.

We weten nu dus dat Nuenen al meer dan 1000 jaar een mooie locatie is om te wonen!

VUhbs archeologie | Teamleider Zuid-Nederland
De Boelelaan 1105 | 1081 HV | Amsterdam | Nederland
+31205981829 | +31612910335 | +32477928907

NAGEKOMEN Bericht:

De belangrijkste vondsten naast de 9 waterputten is die van aardwerk resten zg Pingsdorf aardewerk.