‘s-Hertogenbosch, februari 2019.

Geachte heer, geachte mevrouw,

Omdat het programma van de Voorjaarsstudiedag geregeld is, willen wij u nu al informeren zodat u de dag kunt plaatsen in de agenda van uzelf, vereniging en publicatie.
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019 in het Erfgoedhuis te Eindhoven.

Het thema van de studiedag is:
Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Het onderwerp van deze studiedag gaat over synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het
Malta-tijdperk. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de
grote hoeveelheid data uit met name gravend archeologisch onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren. De synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-
Brabant en Weert-Nederweert is gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014. De onlangs verschenen omvangrijke publicatie is de basis van
deze studiedag. Tijdens deze studiedag zullen de nieuwe inzichten aan u worden gepresenteerd.

  • Inleiding door Eugene Ball;  Inleiding op het Oogst voor Malta-project locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.
  • Lezing 1 door Leo Tebbens; Locatiekeuze en bewoning. Bodemkundige inzichten.
  • Lezing 2 door Henk van Haaster; Het botanische landschap. Late prehistorie-middeleeuwen
  • Lezing 3 door Theo de Jong; Archeozoölogie. Van vroege prehistorie tot nieuwe tijd
  • Lezing 4 door Richard Jansen; Zwervende erven? Bewoning van het zandgebied in de late prehistorie
  • Lezing 5 door Ria Berkvens; De Romeinen in oostelijk Noord-Brabant: deel van een wereldrijk
  • Lezing 6 door Antoinette Huijbers; Bewoning, landschap en samenleving in de middeleeuwen 500-1600 na Chr.

Een maand voor de studiedag ontvangt u de definitieve uitnodiging en programma.
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem,
tekent met vriendelijke groet,

Peter van Nistelrooij, voorzitter van het NBAG