Noodopgraving Nuenen-West
Bij graafwerkzaamheden als voorbereiding op de bouw van nieuwe woningen in Nuenen-West, zijn begin juli sporen van bewoning uit de volle Middeleeuwen (10e – 13e eeuw na Christus) gevonden.
Het betreffende terrein ten zuiden van de Dubbestraat was na archeologische vooronderzoek vrijgegeven omdat de verwachting voor archeologische sporen ‘laag’ zou zijn. Enkele amateurarcheologen zagen echter toevallig dat graafmachines sporen van een mogelijke waterput, greppels en palen hadden blootgelegd.
Snel contact en samenwerking tussen o.a. lokale heemkundekring Drijehornick, AWN afdeling AVKP, regio-archeoloog Ria Berkvens (ODZOB) en VUhbs archeoloog Martijn Bink heeft er vervolgens voor gezorgd dat in goed overleg met de betreffende aannemer in korte tijd een zgn. ‘noodopgraving’ kon plaatsvinden, tussen de lopende grondwerkzaamheden door. Deze opgraving werd uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroep Archeologie en Monumenten van de heemkundekring en de Archeologische vereniging Kempen Peelland, maar op afstand onder toezicht van de betreffende archeologen.
De meer dan honderd vondsten worden momenteel in het Erfgoedhuis Eindhoven verder onderzocht. Over het hele terrein zijn o.a. twee waterputten, meerdere greppels, paalsporen behorende bij paalwoningen aangetroffen. In deze sporen zijn vele scherven tot 1000 jaar oud gevonden, o.a. kogelpotaardewerk en Paffrath, Zuid-Limburgs en Pingsdorf aardewerk maar ook jonger aardewerk van rond 1500 en later, wat wijst op een continue bewoning. Eén scherf bevatte zelfs vingerafdrukken van de maker.
Voor meer informatie kunt u bij Ria Berkvens (R.Berkvens@odzob.nl) terecht.

Figuur 1 Scherf met vingerafdrukken

Figuur 2 Couperen van de grondsporen

Figuur 3 Overzicht van de opgraving aan de Dubbestraat; links de waterkuil als grote ronde donkere vlek en rechts een brede greppel.