Zondag 20 maart heeft de Werkgroep Archeologie en Monumenten een zoekactie gedaan bij Lankveld en Hool. Doel was om met archeologische vondsten, scherven in het bijzonder, een beeld te krijgen van de datering van de bovenlagen van de akkers. De oudste vondst was een zogeheten microliet. Een stukje vuursteen dat in het mesolithicum gebruikt was om mee te jagen of snijden. Datering ongeveer 12.000-4.000 voor Christus. Een stuk jonger is een deel van een roodbakkend aardewerken bord dat gele slibversiering op de rand heeft. Dit fragment dateert van ongeveer 1600 (zie foto rechts).