Weer een middeleeuwse waterput gevonden in Nuenen-West

Onlangs is in de buurt van Jenaplanschool Het Mooiste Blauw in Nuenen-West een middeleeuwse waterput met inhoud aangetroffen. Leden van de werkgroep Archeologie en Monumenten (WAM) van heemkundekring De Drijehornick ontdekten een grondspoor dat duidde op het restant van een waterput. Het is de tweede middeleeuwse waterput die in Nuenen-West is aangetroffen. In januari dit jaar werd een waterput uit de hoogmiddeleeuwen aangetroffen op een locatie aan de Vorsterdijk op de hoek met de Dubbestraat.

Waterput met inhoud

In Nuenen-West rond de Bakertse Landweg worden momenteel grondwerkzaamheden uitgevoerd om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Ook zullen er nieuwe wegen worden aangelegd. Het was de leden van de werkgroep duidelijk dat er snel met de opgraving begonnen moest worden voordat de grond bouwrijp gemaakt gaat worden. Daarom werd besloten om de put met inhoud handmatig uit de grond te halen. De waterput bleek een uitgeholde eiken stam te zijn met een diameter van ruim een meter. In de put zaten enkele scherven kogelpotaardewerk en zogeheten Badorf aardewerk uit de tiende tot twaalfde eeuw. Tussen de vondsten zat ook een 20 tal stuks dierenbot waaronder een zogeheten ‘glis’. Dat is een schapenbot met een vlak dat onder de schoenen gebonden werd om op te schaatsen. Ook een maaskiezel met gebruiksbeschadiging werd aangetroffen, mogelijk een prehistorische klopsteen om vuursteen te bewerken of botten te breken voor de merg-inhoud. Verder nog veel stukken basaltlava van een kleine maalsteen en ijzerslakken uit een smidshaard.

De vondsten zijn inmiddels naar het Erfgoedhuis in Eindhoven gebracht. Ze zullen samen met regioarcheoloog Ria Berkvens verder worden onderzocht.

 

Paul Dumay, links, en Alowies van Baren

 

De waterput, 1 m diameter

Paul Dumay blij verrast met opgravingsvondsten

Foto’s van Dirk Vlasblom, lid heemkundekring De Drijehornick