werktuigen paleolithicum

NUENEN – Donderdag werd aan het Witte Hondpad, de locatie van de te plaatsen woonunits voor vluchtelingen en Nuenense huurders die met spoed op zoek zijn naar een huis, archeologisch onderzoek verricht. Op drie verschillende plekken op het terrein werd een gebied afgegraven van 12 bij 4 meter.
Miriam van den Nieuwenhof 09-03-18, 09:44 Bron: ED

Het onderzoek houdt verband met de aangevraagde omgevingsvergunning. Het wordt uitgevoerd omdat de verwachting bestaat dat op deze locatie archeologisch materiaal in de bodem aanwezig kan zijn vanwege vroegere bebouwing.

Er wordt onderzocht of uit die periode wellicht ‘bodemschatten’ in de grond aanwezig zijn. Er werd gehoopt op het vinden van zogenaamde ‘tienden’. Munstukken waarmee in vroeger tijden belasting werd betaald. In de ochtend waren er echter alleen nog maar enkele scherven gevonden. De archeoloog van dienst constateerde dat de diverse donkere plekken in het zand er op konden wijzen dat inderdaad bebouwing aanwezig was geweest. Die zou dateren van rond 1600. Donkere plekken in het zand geven mogelijk aan waar palen van huizen hebben gestaan.