Het betreft de doortrekking van het bestaande fiets- en voetpad vanaf de Beekstraat naar de Tweerijten. Genoemd naar het perceel met de naam Schevelden, een scheve akker die ter plaatse van 17.00 meter naar 16.40 meter afloopt. Op de kadasterkaart 1832 het perceel sectie E nummer 362.